Admin

Các ngày không áp dụng Ưu đãi

– Tất cả Ưu đãi không áp dụng trong các ngày sau : Tháng 2(Từ 1 đến10/2); Tháng 3(6,7, 8/3); Tháng 4 (28,29,30/4); Tháng 5(1/5/);Tháng 8 (31/8); Tháng 9 (1,2/9); Tháng 10 (18,19,20/10);Tháng 11(18.19,20/11);Tháng12(22,23,24,29,30,31/12) -GIÁ Menu chưa bao gồm VAT. Quý khách lấy hóa đơn, vui lòng thanh toán 10% ...

Đọc tiếp »

Các ngày không áp dụng Ưu Đãi

Các ngày không áp dụng Ưu Đãi – Tất cả Ưu đãi không áp dụng trong các ngày sau : Tháng 1 (1/1; 18-19-20-21/1);  Tháng 2 (Từ mùng 1 đến 8/2); Tháng 3 (6,7, 8/3); Tháng 4 (28,29,30/4); Tháng 5 (1/5); Tháng 8 (31/8); Tháng 9 (1,2/9); Tháng 10 (18,19,20/10); Tháng 11 (18,19,20/11); Tháng 12 (22,23,24/12 & 30,31/12) và (8,9,10/3 ÂL) -GIÁ Menu chưa bao gồm VAT. Quý khách ...

Đọc tiếp »