HÀ NỘI PHỐ XƯA

Tôi là người tình xưa trở về chốn cũ. Phố cũ rêu phong dấu xưa xanh ngời Mái cũ sông yêu bụi mưa rêu cỏ Hồi chuông Trấn Võ vọng từ hư không êm êm sóng Tây Hồ sương, nao nao một áng mây chiều buồn, Hà nội em, Hà nội tôi. Người tình xưa quên tuổi tác Tôi là người tình xưa trở về chốn cũ. Phố cũ rêu phong dấu xưa xanh ngời Mái cũ sông yêu bụi mưa rêu cỏ Hồi chuông Trấn Võ vọng từ hư không

êm êm sóng Tây Hồ sương,

nao nao một áng mây chiều buồn,

Hà Nội em, Hà Nội tôi. Người tình xưa quên tuổi tác Dọc đời cứ ôm đàn hát Âm vang rêu cỏ mưa hiện thân về phố xưa .

( Nguyễn Đình Bảng )

Kiểm tra

Hà Nội Phố (Phan Vũ)

02/07/2013 Hà Nội Phố Phan Vũ Thư gửi người Hà Nội đi xa 1. Em ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *