Từ khóa lưu trữ: thơ hà nội 36 phố phường

Hà Nội Ba mươi sáu phố phường

Hà Nội Ba mươi sáu phố phường Hà nội ba mươi sáu phố phường, Lòng chàng có để một tơ vương. Chàng qua chiều ấy qua chiều khác, Góp lại đường đi: vạn dặm đường. Nhà ấy hình như có mặt trời, Có rừng có suối có hoa tươi, Bao ...

Đọc tiếp »