Ẩm thực

Các ngày không áp dụng Ưu đãi

– Tất cả Ưu đãi không áp dụng trong các ngày sau : Tháng 1 (1/1; 18-19-20-21/1);  Tháng 2 (12,13,14/2); Tháng 3 (6,7, 8/3); Tháng 4 (28,29,30/4); Tháng 5 (1/5); Tháng 8 (31/8); Tháng 9 (1,2/9); Tháng 10 (18,19,20/10); Tháng 11 (18,19,20/11); Tháng 12 (22,23,24/12 & 30,31/12) và (8,9,10/3 ÂL) -GIÁ Menu chưa bao gồm VAT. Quý khách lấy hóa đơn, vui lòng thanh toán 10% VAT 

Đọc tiếp »

Các ngày không áp dụng Ưu Đãi

Các ngày không áp dụng Ưu Đãi – Tất cả Ưu đãi không áp dụng trong các ngày sau : Tháng 1 (1/1; 18-19-20-21/1);  Tháng 2 (12,13,14/2); Tháng 3 (6,7, 8/3); Tháng 4 (28,29,30/4); Tháng 5 (1/5); Tháng 8 (31/8); Tháng 9 (1,2/9); Tháng 10 (18,19,20/10); Tháng 11 (18,19,20/11); Tháng 12 (22,23,24/12 & 30,31/12) và (8,9,10/3 ÂL) -GIÁ Menu chưa bao gồm VAT. Quý khách lấy hóa đơn, vui ...

Đọc tiếp »